« Komunity a ambasádoři | Main | The Economist »

05/07/2009

John Grant: krize středního věku a strategické plánování

John Grant, autor knihy  New Marketing Manifesto, o plánování a krizi středního věku. Po 40 se ocitneme na křižovatce: jednou z možností je opakovat to, co už jsme dvacet let říkali a dělali a stávat se menší a méně zajímavou verzí sebe sama. Další možností je změna, otevřenost novému a jinému a schopnost nové a jiné vytvářet... Je skvělé, že John Grant přijede v říjnu do Prahy, aby vedl říjnový workshop Londýn v Praze!

John Grant: Planning's Midlife Crisis? from JWT on Vimeo.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83452ea9d69e20115709e68d6970c

Listed below are links to weblogs that reference John Grant: krize středního věku a strategické plánování:

Comments

Tak to je bomba! New Marketing Manifesto byla jedna z prvnich knih pred mnoha lety, kterou jsem cetl a zaujal me postoj ke znackam .. uz se tesim. Diky Jardo!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment