30 posts categorized "výzkum"

03/03/2015

Kvalikvant ve 20 slidech

Vytvořili jsme pro Vás prezentaci našeho online výzkumného nástroje, pomocí něhož můžete tvořit vlastní dotazníky, sbírat data na panelu respondentů či nacházet kreativní nápady.

Seznamte se s Kvalikvantem.

04/07/2014

MS Brazílie: crowdsourcing

Minulý měsíc začalo v Brazílii mistrovství světa ve fotbale. Zajímalo nás, jak si Češi myslí, že turnaj dopadne. Kdo celý šampionát vyhraje? Jaké bude složení semifinálové čtveřice?
Uskutečnili jsme crowdsourcing, jehož výsledky můžete vidět zde.

Česká hrdost

Zvedneme ruku. Potom zase klesne.
Dnes oheň v nás. A zítra zase led.
Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne.
- Ne živí, mrtví ne. Tak něco uprostřed (V. Dyk)

12/06/2014

Kvalikvant: jak vytvořit dotazník

Návod na to, jak v Kvalikvantu během několika minut vytvořit jednoduchý dotazník:

10/06/2014

Kidmapa v České Televizi

Screen Shot 2014-06-09 at 3.11.10 PM
V loňském roce jsme zrealizovali tak trochu odlišný výzkum. Tentokrát jsme se neptali běžných respondentů, ale dotazovali jsme dětí ve věku od 2 do 12 let. Zkoumali jsme dětské sny, potřeby, přání a touhy. Jeden z několika tematických okruhů výzkumu, týkající se školy a volnočasových aktivit, jsme nedávno prezentovali společně s Janem Trnkou v České televizi. Víte například s kým a jak by děti chtěly trávit svůj volný čas? A že polovina šeťáků ještě nepoznala první lásku, ale třetina prvňáků už své lásce dala pusu? Podobná témata jsme řešili v pořadu Sama doma.
Pro více informací o výzkumu Kidmap se můžete dozvědět na stránkách www.kidmap.cz"
 
Monika Bérešová, Perfect Crowd

05/06/2014

Kvalikvant: o panelu respondentů

KK-lidi

 

O ONLINE PANELU RESPONDENTŮ KVALIKVANT

 • V řízeném panelu Kvalikvant je registrováno více než 30.000 českých a více než 8.000 slovenských respondentů.

V RÁMCI PANELU KVALIKVANT:

 • Sestavujeme reprezentativní vzorky české nebo slovenské populace.
 • Vytváříme specifické skupiny respondentů: např. mladých a kreativních, vysokopříjmových respondentů, lékařů, finančních poradců a dalších skupin.
 • Po domluvě s klientem vytvoříme specifickou skupinu uživatelů pro konkrétní výzkum nebo pro tvorbu online komunity kolem značky klienta.
 • Díky integraci Kvalikvantu s volně přístupným nástrojem na tvorbu profesionálních dotazníků může klient sám využít panel a oslovit jeho členy. Nyní máte možnost vytvořit si svůj vlastní profesionální výzkum bez výzkumné agentury.

JAK DO PANELU KVALIKVANT REKRUTUJEME RESPONDENTY?

Rekrutace do panelu probíhá kontinuálně a využívá několika kanálů:

Tazatele a lokální „propojovatelé“ spolupracující s Perfect Crowd ve všech lokalitách v České republice a v klíčových lokalitách na Slovensku.

 • Rekrutace na internetu cílená na specifické skupiny (např. muži s vyššími příjmy) a rekrutace využívající analýzu sociálních sítí.
 • Pomocí technologie "Member get member" rekrutujeme členy na základě doporučení našich stávajících respondentů. Tato metoda využívá již aktivních a osvědčených respondentů.

JAKÉ KONTROLNÍ MECHANISMY APLIKUJEME?

Správa panelu Kvalikvant zahrnuje tyto kontrolní mechanismy:

 • Uživatelé se registrují pouze na pozvání.
 • Výplata odměny je podmíněna unikátním číslem bankovního účtu a členství v panelu korespondenční adresou, unikátním telefonním číslem, emailem a dalšími údaji o respondentovi.
 • Soustavně a kontinuálně probíhá kontrola a aktualizace základních informací o uživatelích, jako jsou věk, vzdělání, region, místo a velikost bydliště.

JAK SE K NAŠIM UŽIVATELŮM CHOVÁME?

 • Naši uživatelé jsou našimi klienty, stejně jako jsou jimi zadavatelé výzkumu.
 • Proto jsme vytvořili přátelskou a uživatelsky příjemnou tvář panelu - Prosebe.cz a Preseba.sk s vizí, kterou je poznání, zábava a možnost měnit svět (o trochu) k lepšímu!
 • Našim respondentům tedy vedle finanční odměny poskytujeme možnost účastnit se zajímavých a zábavných výzkumů, jejichž výsledky zveřejňujeme. Chcete se stát respondentem v našem panelu Kvalikvant a odpovídat na zajímavé dotazníky? Požádejte o registraci přímo ZDE!

21/05/2014

Instantní crowdsourcing

Hledáte název pro nový produkt, nebo novou službu? Kvalikvant.cz umožňuje instatní crowdsourcing. Crowdsourcingový dotazník je krátký a vy ho ani nemusíte sami celý vytvářet - stačí, když si dotazník zkopírujete ze vzorových dotazníků a změníte Váš text.  Link na vzorový dotazník je zde.

Jasnou přidanou hodnotou Instatního crowdsourcingu je jeho interaktivní podstata: respondenti neposkytují jen svoje nápady, ale zároveň hodnotí i nápady ostatních respondentů a jsou nápady ostatních inspirováni k dalším nápadům. Instantní crowdsourcing tak odráží dynamiku diskusních skupin a brainstormingových workshopů. 

Pro instantní crowdsourcing lze využít panel respondentů Kvalikvant, nebo můžete přímo oslovit i vaše vlastní zákazníky. Kromě jasné výhody, tj. generování nového názvu, claimu, nebo tvůrčí myšlenky, má instatní crowdscourcing potenciál zatáhnout vaše zákazníky do hry a přiblížit je vaší značce, nebo produktu. 

Zde je krátký průvodce dotazníkem Instatního crowdsourcingu, včetně podrobného návodu na to, jak dotazník sestavit: 

 

24/04/2014

Kvalikvant: objednávka respondentů

Objednat respondenty

Na Kvalikvantu spouštíme klíčovou součást tohoto nástroje pro kompletní výzkum trhu - tou je možnost objednat si respondenty - reprezentatvní vzorek, nebo určitou cílovou skupinu vybranou z našich 35 000 registrovaných respondentů.

Pro respodnenty, které si objednáte, pak v Kvalikvantu jednoduše vytvoříte inteligentní dotazník, nebo si vyberete dotazník z knihovny dotazníků.  

Objednávání respondentů je zatím v Beta verzi, dolaďujeme a budeme vděční za vaše názory a podněty. Napiště na info@perfectcrowd.com  

30/09/2013

Odhad volebních výsledků pomocí "Moudrosti davu„ - Zpráva z výzkumu

 

V minulém příspěvku jsme avizovali, že pomocí výzkumu typu "Moudrost davu" odhadneme volební preference politických stran, a že věříme, že výsledky budou přesnější než řada výzkumů snažících se změřit volební chování dotazováním respondentů na jejich osobní volbu. Nyní máme k dispozici výsledky z prvního kola a můžeme říci, že i přestože jsme se, záměrně, neptali reprezentativního vzorku české voličské populace, celkové vyznění výsledků a pořadí stran se podobá výsledkům z rozsáhlých šetření volebních preferencí.

 Volby podle tohoto odhadu vyhraje ČSSD s 27.6 % hlasů následovaná KSČM s 15.1 % hlasů a dále ODS s TOP 09 obě okolo 11.5 % hlasů. Do poslanecké sněmovny by prošly ještě ANO se 7.1 %, KDU-ČSL s 6.2 % a SPOZ s 5.7 %. Pro zajímavost, respondenti také mohli uvést, jaký horní a dolní výsledek by je u konkrétní strany již překvapil. Na výsledcích je patrné poměrně široké rozmezí. Individuálně jsou si respondenti výsledkem voleb poměrně nejistí a připouští, že některá strana může překvapit nečekaně vysokými preferencemi. Přestože jsou si respondenti individuálně preferencemi politických stran nejistí, v součtu mnoha nepřesných odhadů může vzniknout jeden poměrně přesný.

Jan Schmid, jan.schmid@perfectcrowd.com

23/09/2013

Odhad volebních výsledků pomocí "Moudrosti davu"

The-10-big-stories-you-probably-missed-this-week

Nálada ohledně průzkumu volebních preferencí ve společnosti odráží stav, který odpovídá náladě potenciálních voličů z české politiky obecně. Dotazovaní respondenti odpovídají neochotně na otázky vlastních politických preferencí. Sami často ani nevědí, zda k volbám půjdou, na tož koho v nich budou volit. Výsledkem jsou rozdílné hodnoty mezi jednotlivými průzkumy, které ještě více posilují skepsi veřejnosti k podobným průzkumům.

V Perfect Crowdu věříme, že v každém se může ukrývat nápad pro obohacení značky nebo produktu, a v každém z nás je kus společenského pozorovatele, sociologa. Tento pohled jsme se snažili uplatnit v průzkumu volebních preferencích:

místo, abychom zjišťovali individuální volební preference a snažili se nákladně vytvářet vzorek české volící populace, budeme považovat respondenty za společenské pozorovatele, experty, kteří se snaží co možná nejpřesněji odhadnout volební výsledek.

Budeme se ptát každého, kdo bude mít zájem se výzkumu účastnit. Využijeme v zahraničí ověřeného poznatku, že odhady volebních výsledku od velkého počtu aktérů, jsou podobně přesné, jako jsou trhy při stanovení ceny na základě poměru nabídky a poptávky. Věříme, že naše výsledky budou přesnější, než bude většina předvolebních průzkumů - ale to se teprve ukáže, až výsledky zveřejníme. Projekt proběhne ve 2 vlnách: výsledky 1. vlny zveřejníme 27.9.; výsledky 2. vlny pak v polovině října 2013. Pokud budete mít o metodologii a výsledky našeho průzkumu zájem, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Jan Schmid a Jaroslav Cír, Perfect Crowd

Jan.Schmid@perfectcrowd.com

Jaroslav.Cir@perfectcrowd.com