Sociální síť představuje soubor lidí, mezi kterými existují vztahy (představte si například síť vašich přátel na Facebooku). Tyto vztahy umíme pomocí SNA formalizovat a dále analyzovat. SNA je nezbytnou součástí výzkumných nástrojů zejména pro ty klienty, kteří:

  • mají zájem mluvit spíše s konkrétními vlivnými zástupci cílové skupiny – názorovými vůdci, než k anonymnímu davu,
  • plánují využít ambasadory své značky nebo produktu jako svébytného komunikačního kanálu,
  • chtějí dát dohromady tvořivé jedince a skrze ně šířit relevantní sdělení,
  • uvažují, že se ve své komunikaci zaměří na názorové vůdce,
  • chtějí znát situaci a způsob, jakým se jejich zákazníci baví o jejich produktech,
  • chtějí zapojit své zákazníky do tvorby značky a produktu,
  • chtějí znát konkrétní místa na internetu, kde si jejich zákazníci vyměňují své názory a zkušenosti s produktem nebo službou.

Pro více informací kontaktujte:

Honza

Jan Schmid
+420 739 202 460
jan.schmid@perfectcrowd.com