Pricing

Přecenění

Česká střední třída si během růstové dekády osvojila přehlíživý postoj vůči cenám. Nejnižší cena byla spíše odměna pro vítězného důchodce…