Lenost je prý kulturním kapitálem 21. století a znakem chytrosti. Myslíte si o sobě, že jste línější, než lidé ve Vašem okolí?   Čtvrtina lidí si to o sobě myslí. Lenost (1)   Muži dvakrát častěji než ženy. Lenost (2)   Mnohem víc ti, co bydlí s rodiči. Lenost (7)   U vysokoškoláka nebo “voškaře” je pravděpodobnější, že se bude cítit línější. Lenost (3)   Lidé mezi 25 až 31 lety si o sobě nejčastěji myslí, že jsou línější. Lenost (8)   Nejméně líní se cítí být lidé ve Středních Čechách a na Jihovýchodě. Lenost (10)   Pokud člověk žije na vesnici nebo v menším městě, je mnohem menší šance, že se bude vnímat jako línější než ostatní. Lenost (6)     A jak to máte vy? Myslíte si, že jste línější, než druzí lidé?