Chaos cest jak konkrétně žít svůj život zmírňují naše materiální možnosti. Ale žít se také musí umět. Sociologie dokonce používá vedle ekonomického kapitálu (má) metaforu kulturního kapitálu (ví). Z různých kombinací peněz a vědění vznikají variace životních stylů, jejichž extrémní projevy dokonce zlidověly – například podnikatelské baroko jako výraz toho, že člověk sice hodně má, ale hodně málo ví.* Schéma pod větou ukazuje jednoduchý příklad pro sobotní večeři dělenou podle toho, co má strávník v peněžence a co v hlavě.**

Vlevo nahoře je svět vědců, učitelů, akademických pracovníků, vyšších úředníků, jógy, smažených závitků, Václava Havla, ekologie, meditace. Je to svět frustrace z toho, že jste odsouzeni k vědomí všech problémů světa a zároveň zbaveni možnosti si je vyřešit individuálně. Jako vysokoškolský pedagog si nekoupíte byt ve Švýcarsku pro případy, že by se to u nás zvrtlo. Co vám zbývá, je společenský aktivismus. Nemůžete řešit problémy individuálně, a tak se je snažíte řešit společensky. Zde vlevo nahoře se bere těch pár voličů zelených***. Jenže je zde i budoucnost, zelená a ohleduplná.

Mladý člověk narozený po roce 2000 se stal po octomilce a bílých myších nejprozkoumanějším organismem vůbec. Protože používá sociální sítě a má v ruce mobilní telefon, stejně jako jeho babička, přehlíží se, že je především chytřejší. Mnohem chytřejší než já a vy. Ve věkové skupině 18 až 24 let je v České republice zapsáno na vysokou školu přes 60 % všech žen a mužů. Vědí, ale nemají, a nejen proto, že ještě studují. Mladé generace se v Západních společnostech poprvé od války nemohou spolehnout na to, že by dosáhly většího materiálního zabezpečení, než jejich rodiče. Stařešinové s nahromaděnými nemovitostmi jim vyčítají, že nežijí dost nuzně, aby mohli celý život šetřit a před důchodem si koupit skromný byt. Mladí zůstávají v klidu, jedí avokádové tousty a vědí, že zrovna tenhle problém za ně vyřeší příroda.

Pro středoškolskou generaci 50. a 60. let byl polem pro realizaci omezené svobody nedospělého člověka konzum.****  Sice nejste právoplatným občanem, ale můžete utrácet. A poptávce odpovídala i nabídka. Zrodilo se království moderního středoškoláka, kterému kraloval Elvis. Už tehdy s přechodem na vysokou školu přišel angažovaný svět. Společnost The Beatles přešla svými produkty od žánru chlapecké kapely pro dospívající dívky k mírově environmentálnímu a společensky kritickému pojetí LP desek.

Elvis podle všeho doopravdy umřel.***** Novým králem vzdělané generace není pěvec, ale někdo společensky odpovědný, ideálně žena, znevýhodněná, aktivistka, mladá, mimo parametry sexappealu. Je jako vaše dcera ve svých snech. Zúročila referáty a naučené prezentační dovednosti. Greta není královnou popu ale rovnou nás všech, celé planety, protože taková je její generace. Nezatíženi majetkem ale obtěžkáni věděním. Můžete se jí pohoršovat. Dává to ale podobně smysl, jako vytýkat Beatles, že nejsou Beethoven.

Hvězdy v textu:

 *V devadesátých letech 20. století se rozevřely nůžky mezi těmi, kdo mají, a těmi, kdo vědí. Tomuto jevu se říká poeticky statusová inkonzistence. Od té doby se oba statusy zase k sobě přibližují. Milionáři pustili ke stavbě svých domů architekty a začali pít víno. Učitelé zase dostali přidáno.

**Neopírá se o žádný seriózní výzkum a najdeme výjimky. Například jeden celkem vulgární politik, jmenuje se Březina, byl viděn, jak se cpe sushi v Hanabi. Všechny přítomné kultivované hosty z řad majitelů kreativních agentur to spíše pobavilo, než pobouřilo.

*** Tedy vlastně neberou, ale měli by.

**** S rozvojem průmyslových měst na konci 19. století se zrodil i průmyslový blahobyt. Mohli jste si koupit spoustu úžasných produktů masové výroby, jako třeba dámské lodičky, rtěnku, notový sešit nebo plechovou tabatěrku, ale dojem z nekonečného luxusu trochu kazilo, že hned na ulici na vás malí floutci v lepším případě pokřikovali ty nejsprostší slova, v horším Vás rovnou okradli. Města rostla, rodiče pracovali a děti kradly nebo se věnovaly prostituci. Následné reformátorské snahy zrodily třeba skauting. Řešením problému mladistvé delikvence se ale stal vynález střední školy. Někdy v padesátých letech byl dovršen proces, na jehož počátku stál problém s dětskými gangy v ulicích. Zrodila se moderní mládež. Najednou tu byla nezanedbatelná část společnosti, která nemusela pracovat a přitom disponovala určitými prostředky a mládím.

***** Důkazem toho je reklama na Coca Colu s nežijícími legendami, kde vystupuje třeba vedle Marilyn Monroe.