Svobodu volby jak strávit svůj den, týden a život nám efektivně omezují peníze. Brání, abychom dostali existenciální závrať z nekonečné hlubiny možností. A v této nejistotě nám další oporu jak žít, co máme večeřet a co si myslet o globálním oteplování, poskytuje naše osobní vědění. A vlastně nevědění. Žít se také totiž musí nebo nemusí umět. Sociologie dokonce používá vedle ekonomického kapitálu (má) metaforu kulturního kapitálu (ví). Z různých kombinací našich kapitálů, našich peněz a našeho vědění vznikají variace životních stylů, z nichž některé se staly zcela příznačné. Například v 90.letech vznikl svébytný styl typický pro skupinu s přemírou ekonomického kapitálu na úkor kulturního*. Zastupuje ji především její architektonický styl – podnikatelské baroko.

Schéma pod větou ukazuje jednoduchý příklad pro sobotní večeři dělenou právě podle toho, co má strávník v peněžence a co v hlavě.**

Vlevo nahoře je svět vědců, učitelů, akademických pracovníků, vyšších úředníků, jógy, smažených závitků, Václava Havla, ekologie, meditace. Je to svět frustrace z toho, že jste odsouzeni k vědomí všech problémů světa a zároveň zbaveni možnosti si je vyřešit individuálně. Co vám zbývá, je společenský aktivismus. Nemůžete řešit problémy individuálně, a tak se je snažíte řešit společensky. Zde vlevo nahoře se bere těch pár voličů zelených.*** Jenže je zde i budoucnost, zelená a ohleduplná.

Mladý člověk narozený po roce 2000 se stal po octomilce a bílých myších nejprozkoumanějším organismem vůbec. Pro všechny analýzy o tom, jak moc je mobilní a sociálně mediální, se přehlíží, že je především chytřejší. Mnohem chytřejší než já a vy. Ve věkové skupině 18 až 24 let je v České republice zapsáno na vysokou školu přes 60 % všech žen a mužů. Jenže jejich kapitál vědění je podobně nevyrovnaný s ekonomickým kapitálem jak u hrdého majitele vily s balkónovou palisádou. Mladé generace se v Západních společnostech poprvé od války nemohou spolehnout na to, že by dosáhly většího materiálního zabezpečení než jejich rodiče.

První středoškolská generace 50. a 60. let mohla realizovat své omezené nedospělé svobody na poli konzumu.**** Sice nejste právoplatným občanem, ale můžete utrácet. A poptávce odpovídala i nabídka. Zrodilo se království moderního středoškoláka, kterému kraloval Elvis. Ale i král sám musel odejít s tím, jak tato generace povyrostla a rozhlédla se po světě, ve kterém žila. S přechodem mladých na vysokou školu přišel i kritický angažovaný svět. Například společnost The Beatles přeorientovala své produkty z žánru chlapecké kapely pro dospívající dívky na mírově environmentální a společensky kritické pojetí LP desek.

Elvis podle všeho doopravdy umřel.***** Novým králem dnešní vzdělané generace není pěvec, ale někdo společensky odpovědný, ideálně žena, znevýhodněná, aktivistka, mladá, mimo parametry sexappealu. Je jako vaše dcera ve svých snech. Zúročila referáty a naučené prezentační dovednosti. Greta není královnou popu ale rovnou nás všech, celé planety, protože taková je její generace. Nezatíženi majetkem ale obtěžkáni věděním. Můžete se jí pohoršovat. Dává to ale podobně smysl, jako vytýkat Beatles, že nejsou Beethoven.

Hvězdy v textu:

 *V devadesátých letech 20. století se rozevřely nůžky mezi těmi, kdo mají, a těmi, kdo vědí. Tomuto jevu se říká poeticky statusová inkonzistence. Od té doby se oba statusy zase k sobě přibližují. Milionáři pustili ke stavbě svých domů architekty a začali pít víno. Učitelé zase dostali přidáno.

**Neopírá se o žádný seriózní výzkum a najdeme výjimky. Například jeden celkem vulgární politik, jmenuje se Březina, byl viděn, jak se cpe sushi v Hanabi. Všechny přítomné kultivované hosty z řad majitelů kreativních agentur to spíše pobavilo, než pobouřilo.

*** Tedy vlastně neberou, ale měli by.

**** S rozvojem průmyslových měst na konci 19. století se zrodil i průmyslový blahobyt. Mohli jste si koupit spoustu úžasných produktů masové výroby, jako třeba dámské lodičky, rtěnku, notový sešit nebo plechovou tabatěrku. Dojem z nekonečného luxusu ale trochu kazilo, že hned na ulici na vás malí floutci v lepším případě pokřikovali ty nejsprostší slova, v horším Vás rovnou okradli. Města rostla, rodiče pracovali a děti kradly nebo se věnovaly prostituci. Následné reformátorské snahy zrodily třeba skauting. Řešením problému mladistvé delikvence se ale stal až vynález střední školy. Někdy v padesátých letech byl dovršen proces, na jehož počátku stál problém s dětskými gangy v ulicích. Zrodila se moderní mládež. Najednou tu byla nezanedbatelná část společnosti, která nemusela pracovat a přitom disponovala určitými prostředky a mládím.

***** Důkazem toho je reklama na Coca Colu s nežijícími legendami, kde vystupuje třeba vedle Marilyn Monroe.