„Máma si se mnou o těchhle věcech prostě nikdy nepovídala.“ postěžovala si Drahomíra. Příjemný rozhovor novomanželů o jménu jejich syna náhle uvízl na tématu dospívání. Pro Drahomíru šlo o těžké téma. Ne ale proto, že děti jsou vybaveni odporem k sexualitě svých rodičů. Drahomíra cítila křivdu. S mámou si byly velmi blízké a dodnes si dlouhé hodiny volají. Tak proč ve třinácti nemohla prostě za mámou přijít a popovídat si o věcech, které jí tak zajímaly? Drahomíra si totiž nevšimla, že se jmenuje trochu zvláštně. A že se zvláštně jmenují i její bratři, Jaromír a Richard.

Zadržená sexuální energie nastávající matky se prosadí na povrch skrze r. Jde o vulgární hlásku. Rázně vyslovované r je podivnou orální autoerotikou. Schválně, zkuste si vybavit, kolik českých sprostých slov r obsahuje? Je jich hodně. A je to právě r, které slovům přidává drnčící vulgaritu. Nastávající frustrovaná maminka nezačne ráčkovat. Naopak. Nasměřuje své tělesné tužby do svého dítěte. Sexem dítě pojmenuje. Žena, která potlačuje svoji sexualitu, pojmenuje své dítě tak, aby se s každým zavoláním jeho jména ozvala zvířecí pudovost skrze písmeno r.

Operacionalizovali jsme vztah respondentů k sexu jako otevřenost k využívání sexuálních pomůcek. Validovali jsme tuto operacionalizaci skrze korelaci se škálou sebehodnocení sexuální otevřenosti. A nechali jsme respondenty uvést, jak se jmenují jejich děti. Následující graf ukazuje počet písmenek r ve jménech dětí dotazovaných žen. Ženy jsou rozdělené podle jejich otevřenosti k používání sexuálních pomůcek a hraček. Na ženu, která sexuální pomůcky používá nebo je chce začít používat, připadá 0,32 písmenka r ve jménech jejích dětí. Na ženu, která sexuální pomůcky odmítá, nebo je dokonce považuje za nemravné, připadá 0,78 r ve jménech jejích dětí.

Mohli byste namítat, že do vztahu vstupuje počet dětí. Konzervativní nebo věřící ženy mohou mít dětí více. S větším počtem dětí se budou častěji vyskytovat všechna písmena, tedy i r. Proto jsme normalizovali výskyt r jako podíl na všech písmenech ve jménech dětí. Graf níže ukazuje, že ženy odmítající sexuální pomůcky, mají hustotu r ve jménech dětí dvaapůlkrát vyšší než ty, které jsou k sexuálním pomůckám otevřené.

Ale co když do jmen promlouvá rodinná tradice? Je běžné, že se děti jmenují po rodičích. A právě konzervativnější rodiny se přeci mohou držet tradice dědění jmen? Ano, děti se často jmenují po rodičích, zejména po otci. Ale když data očistíme od rodinné tradice, je souvislost mezi používáním písmenek r u jmen dětí a vztahem k používání sexuálních pomůcek stejná, jak ukazují tři sloupce vlevo na grafu níže.

V dalším dílu. Na naléhání manžela Drahomíra nakonec pojmenuje svého syna po něm, Aleš. Přestože je manžel Aleš už dávno dospělý, volá ze spaní maminku. Pan Aleš totiž ví, že ho jeho matka neměla ráda, a tak si přeje prožít své dětství znovu. Očekávaný syn je pro Aleše příležitostí k návratu do dětství. Jeho kopie syn Aleš má tak za úkol získat lásku maminky, aby pak byl jeho otec Aleš starší vpuštěn ve čtyřiceti do dospělosti.